strona główna Biuletyn Informacji Publicznej
  × strona główna
Aktualności
Nowe Miasta w Europie
Lokalna Grupa Działania
OGŁOSZENIA, OFERTY i PRZETARGI
Miasto
Warto zobaczyć
Serwis turystyczny
Informator
Wykaz imprez
Gospodarka
Położenie
Historia
Ochotnicza Straż Pożarna
Linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Księga gości
Honorowi obywatele
Sławni ludzie
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Nowe Miasto n/Pilicą
tel. +48 48 674-10-98
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
«Lokalna Grupa Działania»
Gminy wiejsko-miejskie objęte Lokalną Strategią Rozwoju tj. Mogielnica i Nowe Miasto nad Pilicą położone są w powiecie grójeckim, w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego.

W skład gminy Nowe Miasto nad Pilicą wchodzi miasto i 28 sołectw obejmujących 32 wsie. Gmina zajmuje powierzchnię 159 km2, z czego Nowe Miasto nad Pilicą 11 km2. Odległości od ważniejszych miast regionu wynoszą: od Warszawy 80 km, Łodzi 90 km a od Radomia 60 km.

W skład gminy Mogielnica wchodzi miasto i 37 sołectw. Gmina zajmuje powierzchnię 141 km2 z czego Mogielnica 13 km2. Odległość od ważniejszych miast regionu wynoszą: od Warszawy 66 km, Łodzi 100 km, a od Radomia 56 km.
Obszar Lokalnej Grupy Działania posiada bogate i dobrze (w sposób zrównoważony i efektywny dla lokalnej gospodarki) wykorzystane walory przyrodnicze w dziedzinie turystyki, rolnictwa (szczególnie sadownictwa) oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Gminy leżące w obszarze LGD rozwijają się dynamicznie, stając się atrakcyjnym miejscem wielu małych inwestycji i lokalizacji osiedli domów jednorodzinnych mieszkańców dużych miast, a społeczność lokalna całego obszaru jest zintegrowana, świadoma swojego dziedzictwa kulturowego i utożsamiająca się z miejscem zamieszkania.

Główne cele Lokalnej Grupy Działania:
  1. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD oraz wykorzystanie go na potrzeby wzrostu tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru oraz pod rozwój turystyki i rolnictwa, w tym ekologicznego,
  2. Różnicowanie działalności gospodarczej, rozwój zasobów ludzkich, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy w branżach związanych z wykorzystaniem walorów turystycznych i przetwórstwem spożywczym
  3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej obszaru LGD
  4. Budowanie kapitału społecznego i zaktywizowanie społeczności lokalnej na obszarze LGD Gminy Nadpiliczne
  5. Pobudzanie mieszkańców obszaru do aktywności społecznej i gospodarczej w ramach współpracy lokalnego samorządu i jego instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oraz rolników gmin Nowe Miasto nad Pilicą oraz Mogielnica.

LINKI
Ogłoszenie

 ogloszenie o zmianie lsr.pdf
Strategia LGD od marca 2011 roku

Pobierz plik z tekstem dokumentu

Lokalna strategia rozwoju Gmin Nadpilicznych na lata 2009 - 2015
  Pobierz plik z tekstem dokumentu
 
WAŻNE TELEFONY
BIP
Zarządzanie kryzysowe
Gospodarka odpadami
PIORIN
V Edycja Nowomiejskiej Ligi Halowej
Sesje Rady Miejskiej
Grójecki Ośrodek Kultury
Oferty pracy
TSSE
Dokumenty zastrzeżone
Karta dużej rodziny
Psy do adopcji
Agencja Mienia Wojskowego
Kalendarz wydarzeń prewencyjnych
Dobre Serce
SPP 2009
SPP 2008
Mazowiecka Gmina Roku 2008

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA
| Aktualności   Kultura   Historia   Oświata  

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą, www.nowemiasto.pl, Nowe Miasto nad Pilicą, gmina, województwo mazowieckie, gmina Nowe Miasto, powiat grójecki, miasto Nowe Miasto, portal samorządowy, WWW, BIP, biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, internet, administracja, cms, aktualności, województwo, www, miasto, przetargi, Warszawa, Grójec, Radom