strona główna Biuletyn Informacji Publicznej
  × strona główna
Aktualności
Nowe Miasta w Europie
Lokalna Grupa Działania
OGŁOSZENIA, OFERTY i PRZETARGI
Miasto
Warto zobaczyć
Serwis turystyczny
Informator
Wykaz imprez
Gospodarka
Położenie
Historia
Ochotnicza Straż Pożarna
Linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Księga gości
Honorowi obywatele
Sławni ludzie
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Nowe Miasto n/Pilicą
tel. +48 48 674-10-98
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
«Gospodarka odpadami»
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2015 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - miasto

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - gmina


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w okresie maj-wrzesień 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - miasto

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - gmina

Informacja o opłacie za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą informuje, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie będzie wystawiał faktur za usługi odbioru odpadów. Opłatę za gospodarowanie odpadami, w wysokości zgodnej z deklaracją złożoną w Urzędzie można uiścić:
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Biała Rawska o. Nowe Miasto n. Pilicą:

95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

   
 
 • w kasie Urzędu
 • u sołtysa (dotyczy terenów wiejskich)

Opłatę należy uiszczać kwartalnie w terminach do dnia:
 • 15 marca – za miesiące: styczeń, luty, marzec,
 • 15 maja – za kwiecień, maj, czerwiec,
 • 15 września - za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień,
 • 15 listopada - za miesiące: październik, listopad, grudzień.
 
WYSOKOŚC OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Miasta i Gminy informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/295/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014 roku, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 
Deklaracja do pobrania poniżej:

Deklaracja za odpady komunalne

Wzór wypełniania deklaracji

UCHWAŁA NR XVLII/295/2014

UCHWAŁA NR XVLII/296/2014FIRMY POSIADAJĄCE WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
 
Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo;

Chciałabym poinformować mieszkańców miasta i gminy , że przez dwa lub trzy tygodnie zbiórka śmieci odbywać się będzie na tzw. „ starych zasadach”. Odbiór śmieci będzie wykonywał ZUK jako podwykonawca firmy, która wygrała przetarg. Na razie odpadów nie segregujemy. Segregacja nastąpi w momencie wyposażenia mieszkańców w worki i pojemniki. Otrzymacie Państwo:
 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru żółtego do zbierania tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych z napisem: „ PLASTIK”.
 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru niebieskiego do zbierania papieru i tektury z napisem: „PAPIER” (MAKULATURA).
 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru zielonego do zbierania szkła z napisem: „SZKŁO”
 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru brązowego do zbierania bioodpadów, odpadów zielonych z napisem: „BIOODPADY”
 • pojemnik koloru czarnego przeznaczony na odpady niesegregowane.

Jakiego rodzaju śmieci należy wrzucać do worków? Ich wykaz znajdziecie Państwo na workach. W załączeniu plik z rysunkami worków i objaśnieniem.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie po jednym worku każdego rodzaju na nieruchomość, następne po odebraniu pełnego worka. Zapewnić również bezpłatnie jeden pojemnik koloru czarnego na daną nieruchomość na odpady niesegregowane. Większa ilość pojemników może być dostarczona na wniosek właściciela nieruchomości na podstawie indywidualnej umowy użyczenia z Wykonawcą.

Firma będzie odbierała bezpłatnie również odpady inne niż komunalne tj.
 • przeterminowane leki – w wyznaczonych aptekach(ul. Południowa 9, ul. Spacerowa 1) - w godzinach ich pracy.
 • Baterie – we wskazanych punktach użyteczności publicznej, gdzie znajdować się będą pojemniki do zbierania odpadów – w godzinach ich pracy (UMiG, szkoły)
 • meble i odpady wielkogabarytowe – dostarczone będą przez właściciela do PSZOK
 • zużyte opony – dostarczone będą przez właściciela do PSZOK
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny – dostarczone będą przez właściciela do PSZOK
Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowany jest na placu Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą (wjazd od ul. 11-go Listopada).

PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 - 15.00

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) teren miasta (bez osiedli mieszkaniowych):

 • odpady zmieszane oraz popiół – co 2 tygodnie, a w okresie od 1 maja do 30 września – co tydzień,
 • odpady zbierane selektywnie – co 4 tygodnie,
 • odpady biodegradowalne i zielone – co 4 tygodnie;

2) tereny wiejskie:
 • odpady zmieszane oraz popiół – co 4 tygodnie, a w okresie od 1 maja do 30 września – co 2 tygodnie,
 • odpady zbierane selektywnie – co 4 tygodnie,
 • odpady biodegradowalne i zielone – co 4 tygodnie;

3) osiedla mieszkaniowe:
 • odpady zmieszane oraz popiół – co tydzień,
 • odpady zbierane selektywnie – co 2 tygodnie

Szanowni Państwo bardzo proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Firma obiecała, że przy zbiórce śmieci na początku będzie pouczała jak należy segregować. Myślę, że szybko przyzwyczaimy się do nowych warunków. Mam nadzieję, że za miesiąc stwierdzimy, iż nie potrzebnie się martwiliśmy, a segregacja śmieci będzie łatwa i przyjemna.

Z poważaniem
Barbara Gąsiorowska.

Pliki do pobrania:

Segregacja.pdf

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2014 rok

Plik do pobrania:

 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok.pdf
 
WAŻNE TELEFONY
BIP
Zarządzanie kryzysowe
Gospodarka odpadami
PIORIN
V Edycja Nowomiejskiej Ligi Halowej
Sesje Rady Miejskiej
Grójecki Ośrodek Kultury
Oferty pracy
TSSE
Dokumenty zastrzeżone
Karta dużej rodziny
Psy do adopcji
Agencja Mienia Wojskowego
Kalendarz wydarzeń prewencyjnych
Dobre Serce
SPP 2009
SPP 2008
Mazowiecka Gmina Roku 2008

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA
| Aktualności   Kultura   Historia   Oświata  

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą, www.nowemiasto.pl, Nowe Miasto nad Pilicą, gmina, województwo mazowieckie, gmina Nowe Miasto, powiat grójecki, miasto Nowe Miasto, portal samorządowy, WWW, BIP, biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, internet, administracja, cms, aktualności, województwo, www, miasto, przetargi, Warszawa, Grójec, Radom